تعرفه اجاره خودرو با راننده ( تشریفات )

خودرو های سدان جهت تشریفات

جهت رزرو هر یک از خودروهای سدان به صفحه آن خودرو مراجعه نمایید
اجاره خودرو و ماشین لکسوس IS250 در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره لکسوس IS250

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 60.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان.

اجاره

اجاره خودرو و ماشین مزدا 3 نیو در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره ماکسیما

قیمت ساعتی : 50.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان.

اجاره

اجازه ماشین مزدا 3 نیو در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره مزدا 3 نیو

قیمت کرایه ساعتی : 60.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 300.000 تومان.

1200000

اجاره خودرو و ماشین هیوندای اکسنت در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره هیوندای اکسنت

قیمت کرایه ساعتی : 40.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 220.000 تومان.

رنت

اجاره خودرو و ماشین هیوندای النترا در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره هیوندای النترا

قیمت کرایه ساعتی : 50.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان.

رنت

اجاره خودرو و ماشین مزدا 3 Mazda در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره مزدا 3

قیمت کرایه ساعتی : 55.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 250.000 تومان.

رنت

اجاره خودرو و ماشین هیوندای سوناتا YF در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره سوناتا YF

1.200.000

اجاره

اجاره خودرو و ماشین سراتو نیو cerato new در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره سراتو نیو

1.200.000

اجاره

اجاره خودرو و ماشین رنو تلیسمان Talisman در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره رنو تلیسمان

قیمت اجاره ساعتی در تهران : 120.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 5.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 650.000 تومان.

اجاره

اجاره خودرو و ماشین جک Jac J5 در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره جک J5

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 65.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 320.000 تومان.

رنت

اجاره خودرو و ماشین تویوتا کمری Toyota Camry در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره تویوتا کمری

قیمت کرایه ساعتی درون شهری در تهران : 65.000 تومان.
قیمت کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
قیمت ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 300.000 تومان.

رنت

اجاره خودرو و ماشین پورشه پانامرا در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره پورشه پانامرا

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 450.000 تومان.
قیمت کرایه کیلومتری برون شهری : 8.500 تومان.
قیمت ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 950.000 تومان.

رنت

اجاره خودرو و ماشین پژو پارس پرشیا در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره پژو پرشیا ( پارس )

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 30.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 2.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 150.000 تومان.

اجاره

اجاره خودرو و ماشین بی ام و 730 در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره بی ام و 730

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 300.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 7.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 1.000.000 تومان.

اجاره

اجاره خودرو و ماشین بی ام و 530 در تهران بدون راننده و با راننده

اجاره بی ام و 530

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 60.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان.

اجاره

اجاره بی ام و 528

کرایه ساعتی در تهران : 85.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 500.000 تومان.

اجاره

اجاره بی ام و 428

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 200.000 تومان.
قیمت کرایه کیلومتری برون شهری : 7.000 تومان.
قیمت ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 800.000 تومان.

اجاره

اجاره خودرو و ماشین بنز اس 500 - s500 در تهران

اجاره بنز اس 500

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 200.000 تومان.
قیمت کرایه کیلومتری برون شهری : 7.000 تومان.
قیمت ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 800.000 تومان.

اجاره

اجاره بنز E350

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 150.000 تومان.
کیلومتری برون شهری : 5.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 600.000 تومان.

اجاره

اجاره بنز E250

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 100.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 500.000 تومان.

اجاره

بنز CLS

اجاره بنز CLS

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 200.000 تومان.
قیمت کرایه کیلومتری برون شهری : 7.000 تومان.
قیمت ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 800.000 تومان.

اجاره

اجاره بنز C350

اجاره بنز C350

کرایه ساعتی در تهران : 85.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 500.000 تومان.

اجاره

اجاره بنز C200

اجاره بنز C200

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 90.000 تومان
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 450.000 تومان

اجاره

اجاره خودرو اپتیما

اجاره اپتیما

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 65.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 320.000 تومان.

اجاره

خودرو های شاسی بلند جهت تشریفات

جهت رزرو هر یک از خودروهای شاسی بلند به صفحه آن خودرو مراجعه نمایید

اجاره هیوندای وراکروز IX55

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 65.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 320.000 تومان.

اجاره

اجاره لکسوس NX300

قیمت کرایه ساعتی : 150.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 400.000 تومان.

اجاره

اجاره لکسوس NX200

قیمت کرایه ساعتی : 150.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 400.000 تومان.

اجاره

اجاره کیا سورنتو

قیمت کرایه ساعتی : 150.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 4.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 400.000 تومان.

اجاره

اجاره کیا اسپورتیج

قیمت اجاره ساعتی درون تهران : 70.000 تومان.
کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان.

اجاره

اجاره جک S5

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 65.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 320.000 تومان.

اجاره

اجاره تویوتا لندکروز

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 190.000 تومان.
قیمت کرایه کیلومتری برون شهری : 7.000 تومان.
قیمت ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 700.000 تومان.

اجاره

اجاره تویوتا پرادو

کرایه ساعتی درون شهری در تهران : 65.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان.

اجاره

اجاره پورشه ماکان

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 450.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 9.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 950.000 تومان.

اجاره

اجاره پورشه کاین

قیمت کرایه ساعتی درون تهران : 450.000 تومان.
کیلومتری برون شهری : 8.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 900.000 تومان.

اجاره

اجاره پرادو نیو

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 70.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 400.000 تومان.

اجاره

اجاره بی ام و X6

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 450.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 8.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 1.500.000 تومان.

اجاره

اجاره بی ام و X4

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 350.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 7.000 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 900.000 تومان.

اجاره

اجاره بی ام و X3

قیمت کرایه ساعتی در تهران : 65.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 320.000 تومان.

اجاره

اجاره سانتافه نیو ix45

اجاره سانتافه نیو IX45

قیمت ساعتی در تهران : 70.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان.

اجاره

اجاره لکسوس RX350

لکسوس RX350

قیمت کرایه ساعتی : 120.000 تومان.
کرایه کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 360.000 تومان.

اجاره

اجاره هیوندای توسان ix35

هیوندای توسان IX35

قیمت ساعتی : 65.000 تومان.
کیلومتری برون شهری : 3.500 تومان.
ترانسفر فرودگاه امام خمینی : 350.000 تومان.

اجاره

Spread the love